Neformálna iniciatíva Za živé rieky, za čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. Znečisťovanie, odbery aj vypúšťanie vody, prehradzovanie tokov kvôli výstavbe malých vodných elektrární, splachovanie pôdy z polí či likvidácia brehových porastov. To všetko sú akútne hrozby, ktorých dôsledky vidíme v povodiach už dnes. Výsledkom je zhoršovanie stavu vôd a zhoršovanie kvality života obyvateľov.

Preto vznikla iniciatíva združujúca ochranárov, rybárov, vodákov, vedcov aj aktívnych občanov, vrátane ich starostov a poslancov. Iniciovali sme vznik výzvy na ochranu vôd a následne aj petície.

Odovzdanie petície sa uskutočnilo na Deň vody – 22. 3. 2017 na Ministerstve životného prostredia SR (Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava). Tlačová správa z odovzdania petície Za živé rieky a čistú vodu z 22. 3. 2017 – TU

Odpoveď ministra životného prostredia na petíciu takmer 20 tisíc občanov však nebola pozitívna – celá odpoveď je TU v pdf. Vo všeobecnosti sa v liste konštatuje, že stav vôd je na Slovensku dobrý, používané procesy a postupy vyhovujúce a požiadavky petície nie je možné akceptovať. Preto pokračujeme ďalej v našej snahe o ochranu vôd na Slovensku – pripomienkovaním návrhov zákonov a strategických dokumentov, a najmä zapájaním sa do rozhodovania o konkrétnych stavbách a projektoch s negatívnym vplyvom na stav vôd.

Podporte väčšiu ochranu našich riek!

Po kritike expertov, rybárov, samospráv aj občanov pristúpilo ministerstvo životného prostredia a vláda k prehodnoteniu plánu na výstavbu malých vodných elektrární na Slovensku (MVE). Stratégia, ktorú v januári schválila vláda, je však iba kozmetickou úpravou pôvodného zlého plánu. Naďalej je v rozpore s pravidlami ochrany prírody a vôd a znamená vážne riziko pre životné prostredie aj pre ľudí. Umožňuje stavať MVE na nevhodných miestach, navyše vôbec nerieši problém hustej výstavby elektrární len niekoľko kilometrov od seba.

Preto členovia iniciatíva “Za živé rieky a čistú vodu” v marci podali  žalobu proti ministerstvu životného prostredia a vláde.  Na zabezpečenie kvalitnej právnej pomoci v každom kroku súdneho konania je potrebná finančná podpora od verejnosti. Zbierka prebieha práve teraz TU

Stav našich vôd sa napriek štátnym investíciám a opatreniam zhoršuje. Odborníci, miestne samosprávy, vodáci, rybári, turisti aj ochranári žiadajú reálnu ochranu vôd na Slovensku

Kontaktujte Živé rieky

Iniciatíva je neformálna skupina organizácií, odborníkov aj bežných ľudí, ktorým záleží na ochrane vôd.

Podporte iniciatívu finančne

Ozvite sa nám, ak chcete pomôcť šíriť informácie alebo získať viac informácií.