Neformálna iniciatíva Za živé rieky, za čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. Znečisťovanie, odbery aj vypúšťanie vody, prehradzovanie tokov kvôli výstavbe malých vodných elektrární, splachovanie pôdy z polí či likvidácia brehových porastov. To všetko sú akútne hrozby, ktorých dôsledky vidíme v povodiach už dnes. Výsledkom je zhoršovanie stavu vôd a zhoršovanie kvality života obyvateľov.

Preto vznikla iniciatíva združujúca ochranárov, rybárov, vodákov, vedcov aj aktívnych občanov, vrátane ich starostov a poslancov. Iniciovali sme vznik výzvy na ochranu vôd a následne aj petície. Odovzdanie petície sa uskutočnilo na Deň vody – 22. 3. 2017 na Ministerstve životného prostredia SR (Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava). Tlačová správa z odovzdania petície Za živé rieky a čistú vodu z 22. 3. 2017 – TU

Odpoveď ministra životného prostredia na petíciu takmer 20 tisíc občanov však nebola pozitívna – celá odpoveď je TU v pdf. Vo všeobecnosti sa v liste konštatuje, že stav vôd je na Slovensku dobrý, používané procesy a postupy vyhovujúce a požiadavky petície nie je možné akceptovať. Preto pokračujeme ďalej v našej snahe o ochranu vôd na Slovensku – pripomienkovaním návrhov zákonov a strategických dokumentov, a najmä zapájaním sa do rozhodovania o konkrétnych stavbách a projektoch s negatívnym vplyvom na stav vôd.

Ako môžete pomôcť pri ochrane riek na Slovensku aj Vy?

Stiahnite si leták v .pdf a urobte niektoré z odporúčaných krokov.

Stav našich vôd sa napriek štátnym investíciám a opatreniam zhoršuje. Odborníci, miestne samosprávy, vodáci, rybári, turisti aj ochranári žiadajú reálnu ochranu vôd na Slovensku

Kontaktujte Živé rieky

Iniciatíva je neformálna skupina organizácií, odborníkov aj bežných ľudí, ktorým záleží na ochrane vôd.

Podporte iniciatívu finančne

Ozvite sa nám, ak chcete pomôcť šíriť informácie alebo získať viac informácií.