Tlačová správa, 11. 1. 2017 – Ochranári odmietajú plány ministerstva na výstavbu elektrární – ts_aktualizacia-koncepcie-hep_rokovanie-vlady_11_1_2017.

Neformálna iniciatíva Za živé rieky, za čistú vodu vznikla na základe spoločného želania ľudí žijúcich na Slovensku, aby sa rieky, ako ich dnes ešte máme možnosť poznať, nestali onedlho minulosťou. Znečisťovanie, odbery aj vypúšťanie vody, prehradzovanie tokov kvôli výstavbe malých vodných elektrární, splachovanie pôdy z polí či likvidácia brehových porastov. To všetko sú akútne hrozby, ktorých dôsledky vidíme v povodiach už dnes. Výsledkom je zhoršovanie stavu vôd a zhoršovanie kvality života obyvateľov.

Stav našich vôd sa napriek štátnym investíciám a opatreniam zhoršuje. Odborníci, miestne samosprávy, vodáci, rybári, turisti aj ochranári žiadajú reálnu ochranu vôd na Slovensku

Petícia Za živé rieky

Petícia o niekoľko dní končí – pošlite nám čím skôr petičné hárky (čo i len s jediným podpisom) na adresu: Iniciatíva Za živé rieky, P. O. BOX 67, 960 01 Zvolen.

Podporte PETÍCIU občanov, v ktorej žiadame od ministerstva životného prostredia, vlády a parlamentu urobiť 8 vecí na zastavenie betónovania našich riek a potokov. Petícia žiada väčšiu ochranu vôd, uprednostnenie tzv. zelených opatrení v krajine pred sivými (betónovými) a prehodnotenie plánov na výstavbu MVE.

Kontaktujte Živé rieky

Iniciatíva je neformálna skupina organizácií, odborníkov aj bežných ľudí, ktorým záleží na ochrane vôd.

Podporte iniciatívu finančne

Ozvite sa nám, ak chcete pomôcť pri zbere podpisov pod petíciu, šíriť informácie alebo získať viac informácií.